• youtube
  • facebook

Trắc nghiệm về độ hiểu biết của bạn về Kon Tum

Măng Đen là tên gọi của một cao nguyên ở Việt Nam, có cảnh quan đẹp, nhưng không phải ai cũng biết.

create

Nguyễn Thanh Điệp / news.zing.vn

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/223385