• youtube
  • facebook

Tx. Tân Châu (An Giang): Áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn phường Long Thạnh

Ngày 26/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tx. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ ký quyết định số 15719/QĐ-UBND, áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.

Toàn bộ địa bàn phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kể từ 00 giờ, ngày 27/9/2021 đến khi có thông báo mới. Ảnh: Ngọc Bích

Theo đó, TX. Tân Châu áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ địa bàn phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu kể từ 00 giờ, ngày 27/9/2021 đến khi có thông báo mới. Riêng khu vực khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, giao cho Chủ tịch UBND phường áp dụng các biện pháp tăng cường trong thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao Chủ tịch UBND phường Long Thạnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã, UBND thị xã trong việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên tinh thần quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường. 

Đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế… bố trí các chốt trực, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là trong các tuyến hẻm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các xã, phường trên địa bàn thị xã nếu truy vết phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thì tổ chức tăng cường giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn tại khu vực đó, thần tốc xét nghiệm, truy vết nhanh, khoanh vùng để dập dịch. /.

create

P.T / angiang.gov.vn

Nguồn: http://www.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/chi-tiet-tin-tuc/long-thanh-thuc-hien-ct-16

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/1194555