• youtube
  • facebook

Yên Bái: Buộc các công ty thủy điện giải tỏa dòng suối Thia

Sở TN-MT Yên Bái cùng với Sở NN-PTNT và chính quyền địa phương huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra, lập biên bản yêu cầu...

Trong quá trình nạo vét phía thượng lưu đập thủy lợi Nang Phai xây dựng trên dòng suối Thia (Văn Chấn, Yên Bái) đồng thời tận dụng khai thác cát sỏi, Cty CP Thủy điện Noong Phai và Cty CP ĐTXD & Phát triển Trường Thành đã đổ cát sỏi lấp một phần dòng chảy suối Thia với khối lượng khá lớn khoảng 4.500 - 5.000m3, uy hiếp bản Noong Phai (xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn) và thủy lợi Nang Phai khi xảy ra lũ lớn mà báo NNVN đã phản ảnh trong bài “Cánh đồng Mường Lò đang giãy chết vì thủy điện”.

Bãi cát sỏi ngăn cản dòng suối Thia nhìn từ đập thủy lợi Nang Phai

Bãi cát sỏi ngăn cản dòng suối Thia nhìn từ đập thủy lợi Nang Phai

Ngày 10/4/2018 Sở TN-MT Yên Bái cùng với Sở NN-PTNT và chính quyền địa phương huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra, lập biên bản yêu cầu Cty CP Thủy điện Noong Phai, Cty CP ĐTXD & Phát triển Trường Thành giải tỏa toàn bộ số cát sỏi ra khỏi lòng suối Thia, trả nguyên trạng dòng chảy cho dòng suối. Hai Cty đều cam kết di chuyển số cát sỏi đó trước ngày 30/4.

Độ cao của bãi sỏi

Độ cao của bãi sỏi

create

Thái Sinh / nongnghiep.vn