• youtube
  • facebook

TT-Huế: A Lưới cho phép nhiều trường tổ chức dạy trực tiếp từ 27/12

Chiều 26/12, UBND huyện cho biết vừa có thông báo về việc tổ chức dạy học trên địa bàn huyện, trong đó cho phép các trường học từ bậc tiểu học trở lên có trụ sở đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 được tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 27/12.

Ở những vùng nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19, các trường học có phương án đảm bảo kế hoạch học tập cho học sinh 

Qua thời gian thực hiện tầm soát diện rộng trên địa bàn huyện, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Chủ tịch UBND huyện đã có công văn liên quan đến việc tổ chức dạy học trên địa bàn huyện.

Cụ thể, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện có trụ sở đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 1, cấp độ 2 được tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới từ ngày 27/12. Các trường đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 3 xây dựng phương án dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, qua truyền hình. Các trường học đóng tại khu vực có nguy cơ cấp độ 4, khu vực phong tỏa tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình đến khi có thông báo mới.

Đối với bậc mầm non, chưa tổ chức cho trẻ đến trường đến khi có thông báo mới.

 

create

Hữu Phúc / baothuathienhue.vn

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/a-luoi-cho-phep-nhieu-truong-to-chuc-day-truc-tiep-tu-27-12-a108247.html

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/1320086