• youtube
  • facebook

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018

Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018);

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2018. 

Khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 21/6/2018 (thứ Năm). 

Bế mạc lúc 19h30’ ngày 22/6/2018 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum (Quốc lộ 24, Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum). 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm nay có 08 đoàn tham gia, đoàn nghệ quần chúng của Công an tỉnh Kon Tum biểu diễn đầu tiên (sau khai mạc). 

Vậy thông báo đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong Công an tỉnh và quần chúng nhân dân biết, sắp xếp công việc đến xem, cổ vũ động viên các đoàn tham gia biểu diễn.

create

PV / congankontum.gov.vn