• youtube
  • facebook

Thông báo lịch cắt điện Ninh Thuận từ ngày 06/08/2018 - 11/08/2018

Nhằm đảm bảo cho việc bảo trì và sửa chữa lưới điện theo đúng lịch trình, công ty điện lực Ninh Thuận đã đưa ra danh sách thời gian, địa điểm cắt điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán, sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp từ ngày 06/08/2018 - 11/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Hai 06/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Hai 06/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Ba 07/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Ba 07/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Tư 08/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Tư 08/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Năm 09/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Năm 09/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Sáu 10/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Sáu 10/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Bảy 11/08/2018

Lịch cắt điện dự kiến thứ Bảy 11/08/2018

create

P.V(pcninhthuan.evnspc.vn) / Tin nhanh Online