• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Xã Phước Hữu Quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Xã Phước Hữu được huyện Ninh Phước giao chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2018 nên từ đầu năm đến nay, địa phương đã tích cực huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Huỳnh Kiều Minh, Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, cho biết: Toàn xã có 7 thôn với trên 4.200 hộ/19.200 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Bước vào xây dựng NTM trên cơ sở nền tảng sản xuất, hạ tầng chưa được đồng bộ, một trong những giải pháp được Đảng ủy, UBND xã chú trọng triển khai là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu được vai trò chủ thể của mình, cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) thực hiện mô hình chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) thực hiện mô hình chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ mục tiêu trên, xã Phước Hữu xác định sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế chủ đạo nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiềm lực xây dựng NTM ở địa phương. Xã đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế của địa phương; vận động người dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao năng xuất, chất lượng nông sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Từ đó, đã hỗ trợ nông dân triển khai mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với diện tích 400 ha, năng suất bình quân đạt trên 70 tạ/ha; thực hiện hiệu quả mô hình liên kết với Công ty TNHH Jimmy Hung Anh Food sản xuất gạo sạch, với diện tích 20 ha, nâng cao giá trị khoảng 20% so với sản xuất truyền thống; triển khai mô hình cánh đồng lớn với diện tích 100 ha/126 hộ tham gia; mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây táo, nho và cỏ… Ngoài ra, xã còn thành lập các tổ, nhóm chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản, chăn nuôi dê, cừu kết hợp với trồng táo… đã mang lại hiệu quả cho nông dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,16%.

Bên cạnh tiêu chí phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, Phước Hữu còn chú trọng huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân, qua đó tạo được sự đồng thuận cao, người dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền thực hiện các tiêu chí. Toàn xã đã huy động được gần 21 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp để bê tông, cứng hóa gần 30 km giao thông nội thôn; bê tông sân phơi lúa ở các thôn với diện tích gần 6.100 m2; lắp điện thắp sáng trên các tuyến đường liên thôn với chiều dài 9 km...; vận động nhân dân hiến 5.000 m2 đất để thi công mở rộng các công trình đường giao thông nội đồng, nội thôn. Đến nay, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 98% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; các thiết chế văn hóa được trang bị đầy đủ đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân; công tác chăm lo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 93,2%; tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Với quyết tâm của của chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao, đến nay địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí NTM và hiện nay xã Phước Hữu còn 5 tiêu chí chưa đạt, đó là: Tiêu chí về giao thông, trường học, y tế, hệ thống truyền thanh và tiêu chí hệ thống chính trị. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm nay, đồng chí Huỳnh Kiều Minh cho biết: Với 5 tiêu chí chưa đạt, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đến các thôn, khơi dậy sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân để sớm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Theo đó, đối với tiêu chí giao thông, xã đang tập trung các nguồn lực đầu tư các hạng mục công trình dài 7 km, đồng thời vận động đóng góp từ nhân dân và các doanh nghiệp cùng với địa phương bê tông hóa một số tuyến đường nội thôn. Đối với tiêu chí trường học, hiện đang được tỉnh và huyện đầu tư 5,5 tỷ đồng để xây dựng 6 phòng học và 4 phòng chức năng cho Trường TH Hữu Đức, tiêu chí này phấn đấu đến quý III-2018 sẽ đạt chuẩn. Về thực hiện tiêu chí truyền thanh, hiện xã đang đầu tư 381 triệu đồng xây dựng Đài truyền thanh xã và lắp đặt hệ thồng loa cho các thôn, nhằm phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, phấn đấu cuối tháng 7/2018 sẽ đạt chuẩn. Với tiêu chí y tế, xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn phối hợp với đoàn thể địa phương phân công vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Với những nỗ lực của cán bộ, nhân dân xã Phước Hữu, tin rằng địa phương sẽ về đích đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đề ra.

create

Tiến Mạnh / baoninhthuan.com.vn