• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Tổng dung tích các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh khoảng 41,7% dung tích thiết kế

Tính đến ngày 10/7, tổng dung tích của 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh còn 81,24 triệu m3, chiếm khoảng 41,7% dung tích thiết kế, một số hồ chứa đã cạn kiệt và xuống dưới mực nước chết như hồ: Ông Kinh, Tà Ranh, Bầu Zôn; riêng hồ Ông Kinh đã cạn trơ đáy.

 Một số hồ chứa nước đang cạn kiệt và xuống dưới mực nước chết

Một số hồ chứa nước đang cạn kiệt và xuống dưới mực nước chết

Hạn hán cục bộ trên diện rộng thời gian qua đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong tỉnh. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có gần 10 hồ chứa nước không đủ phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu, dẫn đến nhiều vùng phải ngưng sản xuất để ưu tiên nguồn nước cho người và gia súc. Trước tình hình hạn hán, nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống hạn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo dự báo, nắng hạn còn kéo dài đến tháng 9 năm 2018, nguồn nước ở các hồ sẽ tiếp tục xuống thấp, các địa phương cần chủ động trong công tác chống hạn, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng hợp lý và chủ động đào ao, giếng ngầm để dự trữ nước cho người và gia súc uống trong mùa khô./.

create

Lê Na / ninhthuantv.vn