• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31/7, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 31/7/2018, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2018 - 2022. Ảnh: Công Thử - TTXVN.

Ngày 31/7/2018, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2018 - 2022. Ảnh: Công Thử - TTXVN.

Theo thỏa thuận ký kết, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh việc triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn năm 2018-2022.

Phương thức hợp tác được hai bên cùng xác định và phê duyệt, cấp kinh phí mỗi bên 50% để thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cùng phối hợp xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia do các Bộ, ngành quản lý để phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ cho tỉnh Ninh Thuận, bao gồm danh mục định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2018-2022; danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể hợp tác giữa hai bên về ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bắt đầu triển khai từ năm 2018 và 2019.

Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ưu tiên hợp tác, bao gồm 9 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, 4 nhiệm vụ liên quan lĩnh vực tài nguyên - môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội ưu tiên hợp tác. Viện sẽ giao cho các đơn vị trực thuộc có chuyên môn tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao cho tỉnh Ninh Thuận để ứng dụng vào sản xuất, phù hợp với điều kiện và lợi thế của địa phương.

Ngoài ra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ đưa các chuyên gia đến hỗ trợ, tư vấn cho tỉnh Ninh Thuận trong việc cung cấp cơ sở khoa học và công nghệ, góp phần điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ với những hình thức và cấp độ khác nhau. Trong đó Viện ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao theo đề nghị của UBND tỉnh; cung cấp, trao đổi thông tin và huy động các nguồn lực để cùng phục vụ cho hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước, bắt đầu thực hiện từ nay trở đi để nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi sử dụng trong bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh như măng tây xanh, nho… phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.        

Việc thỏa thuận ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ mở ra hướng đi mới cho tỉnh Ninh Thuận trong việc tiếp cận, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

create

Công Thử / dantocmiennui.vn