• youtube
  • facebook

Ngắm vẻ kỳ ảo của nguyệt thực lâu nhất thế kỷ tại Đồng Nai

Rạng sáng nay 28/7, hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) đã diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Rạng sáng nay 28/7, hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) đã diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Rạng sáng nay 28/7, hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu) đã diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Khoảng hơn 2h00 sáng nay 28/7, hiện tượng nguyệt thực toàn phần (Bloodmoon - Trăng máu) đã diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, kỷ lục mới trong hơn 100 năm qua. Ngoài ra, mưa sao băng Delta Aquarids cũng đạt đỉnh vào cùng thời điểm này.

Thời điểm trăng bị "nuốt trọn" rơi vào khoảng 2h30 phút và kết thúc vào lúc 4h13 phút sáng, tức là kéo dài tới 1h43 phút - dài hơn 4 phút so với lần nguyệt thực toàn phần dài nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được hiện tượng nguyệt thực xảy ra tại Đồng Nai:

Việt Nam nằm trong khu vực quan sát rõ thứ hai theo phân loại 5 cấp độ của Date and Time.

Việt Nam nằm trong khu vực quan sát rõ thứ hai theo phân loại 5 cấp độ của Date and Time.

Trong đó giai đoạn toàn phần từ 2 giờ 30 phút đến 4 giờ 13 phút, đạt đỉnh lúc 3 giờ 21 phút 44 giây

Trong đó giai đoạn toàn phần từ 2 giờ 30 phút đến 4 giờ 13 phút, đạt đỉnh lúc 3 giờ 21 phút 44 giây

Tổng cộng người Việt Nam có thể quan sát nguyệt thực suốt 5 giờ 34 phút và quan sát giai đoạn toàn phần trong 1 giờ 43 phút.

Tổng cộng người Việt Nam có thể quan sát nguyệt thực suốt 5 giờ 34 phút và quan sát giai đoạn toàn phần trong 1 giờ 43 phút.

Trăng máu hay nguyệt thực là thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt trời, trái đất và mặt trăng tuần tự nằm trên một đường thẳng khiến trong một thời gian của đêm trăng tròn, mặt trăng chịu ảnh hưởng bởi bóng trái đất hắt lên bề mặt và chuyển sang màu đỏ như máu.

Trăng máu hay nguyệt thực là thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt trời, trái đất và mặt trăng tuần tự nằm trên một đường thẳng khiến trong một thời gian của đêm trăng tròn, mặt trăng chịu ảnh hưởng bởi bóng trái đất hắt lên bề mặt và chuyển sang màu đỏ như máu.

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát một cách an toàn bằng mắt thường vì hình ảnh nguyệt thực mờ hơn so với hình ảnh mặt trăng đầy đủ

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát một cách an toàn bằng mắt thường vì hình ảnh nguyệt thực mờ hơn so với hình ảnh mặt trăng đầy đủ

Nếu nhật thực chỉ có thể được nhìn thấy từ một khu vực tương đối nhỏ trên thế giới thì nguyệt thực có thể được nhìn từ bất cứ nơi nào ở nửa tối của trái đất.

Nếu nhật thực chỉ có thể được nhìn thấy từ một khu vực tương đối nhỏ trên thế giới thì nguyệt thực có thể được nhìn từ bất cứ nơi nào ở nửa tối của trái đất.

create

Hoàng Nam - T. Thời / baogiaothong.vn