• youtube
  • facebook

Kon Tum: Thi hành kỷ luật 78 đảng viên

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp tỉnh Kon Tum đã kiểm tra 7 tổ chức đảng và 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra xong đối với 9 đảng viên, kết luận 7 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Đồng thời, UBKT các cấp đã kiểm tra 47 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 24 đảng viên và 20 tổ chức đảng...

Cũng trong 6 tháng qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu, giúp tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 73 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 51, cảnh cáo 15, cách chức 4 và khai trừ 2 trường hợp. 

Nội dung vi phạm: Lợi dụng chức vụ được giao; thiếu gương mẫu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, lấn chiếm đất rừng, chuyển nhượng đất rừng cho người khác; thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời quy định về an sinh - xã hội; quản lý, sử dụng tài chính; nguyên tắc tập trung dân chủ; để xảy ra hành vi xây dựng không phép và khai thác đất sét trái phép; sử dụng bằng trung học phổ thông giả; môi giới mua bằng trung học phổ thông; đánh bạc; vi phạm luật giao thông đường bộ; vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đi nước ngoài không báo cáo, vận chuyển trái phép đạn thể thao; tự ý nghỉ việc quá thời hạn quy định... 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Ui (huyện Đắk Hà) cũng đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã, để xảy ra vụ việc khai thác gỗ trái phép; quản lý cán bộ, đảng viên chưa chặt chẽ để trưởng công an xã tham gia khai thác gỗ trái phép.

create

PV / congluan.vn

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/260069