• youtube
  • facebook

Hưng Yên chỉ định thầu 2 dự án gần 400 tỷ đồng

ở Xây dựng Hưng Yên cho biết, trong quý II/2018 sẽ thực hiện chỉ định thầu 2 dự án sử dụng đất, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện các dự án do nhà đầu tư được chỉ định tự thu xếp.

Thứ nhất là Dự án Khu nhà ở để bán và Trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư dự kiến là 244.573 triệu đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Thứ hai là Dự án Khu nhà ở liền kề, siêu thị, khách sạn và nhà hàng ăn uống tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư dự kiến là 140.836 triệu đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.        

create

Bích Thảo / baodauthau.vn

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/227318