• youtube
 • facebook

Danh sách bến xe khách Yên Bái đi Hà Nội và chiều ngược lại

Tổng hợp tất cả các xe khách chạy từ Yên Bái về Hà Nội. Bao gồm thời gian đi, thời gian về. Điểm đón trả khách. Số điện thoại liên lạc.

 1. Nhà xe: Nghĩa - Điện thoại: 0912.437.848 
  1. Giờ đi: 03h30. Giờ về: 10h00. Xe: 21H-4534.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Gia Lâm - Hà Nội.
 2. Nhà xe: Tuấn Nhung- Điện thoại: 0976.361.522 
  1. Giờ đi: 03h45. Giờ về: 8h45. Xe: 21B-003.45.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Cầu Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình.
 3. Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0913.528.468
  1. Giờ đi: 04h00. Giờ về: 10h15. Xe: 21B-000.77.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái Cầu Thăng Long - Bến xe Nam Thăng Long - Bến xe Giáp Bát.
 4. Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0979.138.617 
  1. Giờ đi: 04h30. Giờ về: 10h30. Xe: 21B-001.44.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái – Cầu Thăng Long - Bến xe Yên Nghĩa.
 5. Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0972.572.242 
  1. Giờ đi: 04h50. Giờ về: 11h30. Xe: 21B-002.41.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Cầu Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình.
 6. Nhà xe: Huy Trang - Điện thoại: 0912.332.087 
  1. Giờ đi: 05h00. Giờ về: 10h45.  Xe: 21H-5744.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 7. Nhà xe: Tuấn Tài - Điện thoại: 0912.861.070 
  1. Giờ đi: 05h00. Giờ về: 11h00. Xe: 21B-004.82.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bắc Thăng Long Nội Bài - Bến xe Giáp Bát.
 8.  Nhà xe: Chiến Thủy - Điện thoại: 0912.510.497 
  1. Giờ đi: 05h15. Giờ về: 11h00. Xe: 21B-004.63
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình.
 9. Nhà Xe: Vĩ Thảo - Điện thoại: 0974.602.187 
  1. Giờ đi: 05h30. Giờ về: 11h15. Xe: 21B-004.97
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Cầu Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình.
 10.  Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0913.008.259 
  1. Giờ đi: 05h30. Giờ về: 12h00. Xe: 21H-3164.
  2. Lộ trình: Bến xe  Mậu A - Bến xe Mỹ Đình.
 11.  Nhà xe: Tuyến Huệ - Điện thoại: 0977.178.215 
  1. Giờ đi: 05h45. Giờ về: 12h15. Xe: 21B-000.21
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 12.  Nhà xe: Vĩ Thảo - Điện thoại: 0913.513.267 
  1. Giờ đi: 06h00. Giờ về: 12h30. Xe: 21H-5026.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái – Bến xe Mỹ Đình.
 13.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0912.445.622 
  1. Giờ đi: 06h15. Giờ về: 14h00. Xe: 21H-3144.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Yên Nghĩa
 14.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0983.359.422 
  1. Giờ đi: 06h30. Giờ về: 12h50. Xe: 21B-004.45
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Giáp Bát.
 15.  Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0984.543.710 
  1. Giờ đi: 06h30. Giờ về: 12h45. Xe: 21H-2828.
  2. Lộ trình: Bến xe Mậu A - Bến xe Mỹ Đình.
 16.  Nhà xe: Thu Thắng - Điện thoại: 0913.305.282 
  1. Giờ đi: 06h45. Giờ về: 13h00. Xe: 21B-001.27.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 17.  Nhà xe: Yên Thúy - Điện thoại: 0913.005.085 
  1. Giờ đi: 07h00. Giờ về: 13h45. Xe: 21B-002.23
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình. 
 18.  Nhà xe: Yên Thúy - Điện thoại: 0965.245.868
  1. Giờ đi: 07h10. Giờ về: 13h20. Xe: 21H-2513
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Gia Lâm
 19.  Nhà xe: Yên Thúy - Điện thoại: 0913.533.786 
  1. Giờ đi: 07h15. Giờ về: 13h30. Xe: 21B-003.53.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 20.  Nhà xe: Thảo Anh - Điện thoại: 0913.359.334 
  1. Giờ đi: 07h30. Giờ về: 14h30. Xe: 21B-004.59.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình
 21.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0912.220.764
  1. Giờ đi: 07h45. Giờ về: 13h45. Xe: 21H-3719.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Giáp Bát.
 22.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0982.220.76
  1. Giờ đi: 08h00. Giờ về: 14h15. Xe: 21B-000.84.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Nam Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình.
 23.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0912.446.622 
  1. Giờ đi: 08h05. Giờ về: 14h20. Xe: 21H-3179.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Yên Nghĩa.
 24.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0974.185.649 
  1. Giờ đi: 08h15. Giờ về: 14h00. Xe: 21B-004.44.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái Bến xe Mỹ Đình.
 25.  Nhà xe: Hiển Thu - Điện thoại: 0913.061.479
  1. Giờ đi: 08h30. Giờ về: 15h00. Xe: 21H-4588.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 26.  Nhà xe: Hùng Liên - Điện thoại: 0976.690.569 
  1. Giờ đi: 08h45. Giờ về: 16h00. Xe: 21B-003.07
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình.
 27.  Nhà xe: Ngọc Hà - Điện thoại: 0975.423.343 
  1. Giờ đi: 09h00. Giờ về: 14h20. Xe: 21B-000.56.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Gia Lâm.
 28.  Nhà xe: Thu Thắng - Điện thoại: 0982.590.089 
  1. Giờ đi: 09h15. Giờ về: 14h30. Xe: 21H-4727.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 29.  Nhà xe: Thu Thắng - Điện thoại: 0974.540.098 
  1. Giờ đi: 09h20. Giờ về: 15h30.  Xe: 21B-000.98.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái – Bến xe Yên Nghĩa.
 30.  Nhà xe: Thu Thắng - Điện thoại: 0913.590.089 
  1. Giờ đi: 09h30. Giờ về: 15h20.  Xe: 21B-002.79.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 31.  Nhà xe: Cường Liên - Điện thoại: 0943.545.776 
  1. Giờ đi: 09h45. Giờ về: 15h15. Xe: 21H-5045.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 32.  Nhà xe: Hiếu - Điện thoại: 0912.362.056 
  1. Giờ đi: 10h00. Giờ về: 9h00. Xe: 21H-1743.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Gia Lâm.
 33.  Nhà xe: Hồng - Điện thoại: 0971.003.788 
  1. Giờ đi: 10h05. Giờ về: 15h45. Xe: 21B-004.98.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Nam Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Yên Nghĩa.
 34.  Nhà Xe: Thu Thắng - Điện thoại: 0917.226.098  
  1. Giờ đi: 10h15. Giờ về: 16h30. Xe: 21B-004.46.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Nam Thăng Long - Bến xe Mỹ Đình.
 35.  Nhà xe: Thắng - Điện thoại: 0915.515.333 
  1. Giờ đi: 10h30. Giờ về: 15h45. Xe: 21B-000.54.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 36.  Nhà xe: Hùng Liên - Điện thoại: 0915.914.407 
  1. Giờ đi: 10h45. Giờ về: 16h15. Xe: 21H-003.59.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái – Bến xe Mỹ Đình.
 37.  Nhà xe: Mười Hoa - Điện thoại: 0915.808.354 
  1. Giờ đi: 11h00. Giờ về: 16h45. Xe: 21H-5769.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 38.  Nhà xe: Trung Hiếu - Điện thoại: 0919.961.414 
  1. Giờ đi: 11h15. Giờ về: 17h15. Xe: 21B-000.35.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình. 
 39.  Nhà xe: Đức Uyên - Điện thoại: 0974.424.024 
  1. Giờ đi: 11h30. Giờ về: 17h30. Xe: 21H-5482.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 40.  Nhà xe: Tuấn Tài - Điện thoại: 0982.232.684 
  1. Giờ đi: 11h45. Giờ về: 5h20. Xe: 21B-004.73.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái- Bến xe Mỹ Đình.
 41.  Nhà xe: Tuấn Linh - Điện thoại: 0942.100.078
  1. Giờ đi: 11h45. Giờ về: 18h15. Xe: 21B-000.78.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Giáp Bát.
 42.  Nhà xe: Thành Lan - Điện thoại: 0984.664.457 
  1. Giờ đi: 12h15. Giờ về: 7h00. Xe: 21H-4457.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến Xe Giáp Bát.
 43.  Nhà xe: Thành Lan - Điện thoại: 0972.550.099 
  1. Giờ đi: 12h30. Giờ về: 5h30. Xe: 21B-002.75.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái Bến Xe Giáp Bát.
 44.  Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0982.812.234 
  1. Giờ đi: 12h45. Giờ về: 5h00. Xe: 21H-5067.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 45.  Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0914.661.335
  1. Giờ đi: 13h00 Giờ về: 5h45. Xe: 21H-4589.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 46.  Nhà xe: Thành Lan - Điện thoại: 0972.536.167 
  1. Giờ đi: 13h15. Giờ về: 6h30. Xe: 21B-000.55.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Giáp Bát.
 47.  Nhà xe: Thành Lan - Điện thoại: 0979.253.858 
  1. Giờ đi: 13h30. Giờ về: 6h15. Xe: 21B-004.71.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Nước Ngầm
 48.  Nhà xe: Thành Lan - Điện thoại: 0972.536.167 
  1. Giờ đi: 13h30. Giờ về: 6h15. Xe: 21B-004.23.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến Xe Mỹ Đình.
 49.  Nhà xe: Sơn Toàn - Điện thoại: 0915.915.023
  1. Giờ đi: 13h45. Giờ về: 7h00. Xe: 21H-5278.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên - Bến xe Mỹ Đình.
 50.  Nhà xe: Bình Yên - Điện thoại: 0982.415.269 
  1. Giờ đi: 14h00. Giờ về: 8h00. Xe: 21H-2992.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 51.  Nhà xe: Tuấn Thư - Điện thoại: 0904.890.034 
  1. Giờ đi: 14h00. Giờ về: 4h45. Xe: 21B-000.34.
  2. Lộ trình: Bến xe Mậu A - Bến xe Mỹ Đình.
 52.  Nhà xe: Bình Yên - Điện thoại: 01.248.313.999 
  1. Giờ đi: 14h15. Giờ về: 8h15. Xe: 21H-4415.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 53.  Nhà xe: Phong Thắm - Điện thoại: 0912.744.227 
  1. Giờ đi: 14h45. Giờ về: 7h30. Xe: 21B-003.55.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 54.  Nhà xe: Sơn Hải - Điện thoại: 0912.433.723 
  1. Giờ đi: 15h00. Giờ về: 8h30. Xe: 21H-3535.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 55.  Nhà xe: Nam Thúy - Điện thoại: 0913.539.639 
  1. Giờ đi: 15h15. Giờ về: 6h45. Xe: 21B-004.72.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - BẾN XEe Mỹ Đình.
 56.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0978.291.480 
  1. Giờ đi: 15h30. Giờ về: 9h30. Xe: 21B-004.17.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến Xe Mỹ Đình.
 57.  Nhà xe: Trung Mắm - Điện thoại: 0975.533.532 
  1. Giờ đi: 15h45. Giờ về: 9h45. Xe: 21B-002.66.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 58.  Nhà xe: Thành Cúc - Điện thoại: 01.689.470.858 
  1. Giờ đi: 16h15. Giờ về: 9h00. Xe: 21H-004.40.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 59.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0913.665.033
  1. Giờ đi: 16h30. Giờ về: 8h00. Xe: 21B-001.44.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 60.  Nhà xe: Việt Phương - Điện thoại: 0979.138.617 
  1. Giờ đi: 16h45. Giờ về: 10h15. Xe: 21B-000.60.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Mỹ Đình.
 61.  Nhà xe: Thanh Mai - Điện thoại: 0919.421.569 
  1. Giờ đi: 17h00. Giờ về: 9h00. Xe: 21H-5220.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - Bến xe Gia Lâm.
 62.  Nhà xe: Hùng Liên - Điện thoại: 0977.792.269 
  1. Giờ đi: 18h45. Giờ về: 8h30. Xe: 21H-4586.
  2. Lộ trình: Bến xe Yên Bái - cầu vượt Mai Dịch – Bến xe Yên Nghĩa
    

 

create

Theo BYB / baoyenbai.com.vn

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/2627