• youtube
  • facebook

Công an tỉnh Cao Bằng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2022

Công an tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kép vừa tấn công, trấn áp tội phạm, vừa phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng công an ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh Hoàng Tiến

Đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bắt đầu từ 8h00' ngày 15/12/2021 - 14/2/2022. Công an tỉnh triển khai tối đa lực lượng và phương tiện thực hiện cao điểm ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, với quyết tâm không để tình trạng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và các lễ hội đầu năm, đưa Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 11/01/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo thực sự đi vào cuộc sống, Công an tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về pháp luật. Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra phương án bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ tăng cường cho công an địa phương, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn để phòng ngừa, ngăn chặn quyết liệt với các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là đêm giao thừa.

create

Minh Đức - Quỳnh Hương / baocaobang.vn

Nguồn: http://baocaobang.vn/Quoc-phong-An-ninh/Cong-an-tinh-ra-quan-thuc-hien-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-dip-Tet-Nguyen-dan-2022/85895.bcb

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/1302796