• youtube
  • facebook

Cao Bằng: Thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh) ở cấp độ 3, nguy cơ cao

Sở Y tế ban hành Thông báo số 6397/TB-SYT ngày 25/12/2021 về phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (tính đến 15 giờ 00 phút ngày 25/12/2021).

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, Sở Y tế thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến quy mô cấp xã.

Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 25/12/2021, toàn tỉnh ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp (tương ứng với màu xanh). 10 huyện, Thành phố ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp (tương ứng với màu xanh).

159/161 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp (tương ứng với màu xanh).

Thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (tương ứng với màu vàng); thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh) cấp độ 3 - nguy cơ cao (tương ứng với màu cam).

create

PV / baocaobang.vn

Nguồn: http://baocaobang.vn/covid-19/Thi-tran-Tra-Linh-Trung-Khanh-o-cap-do-3-nguy-co-cao/86114.bcb

Short URL: http://24h.tintuc.vn/viewID/1319373